Privacy en AVG

Hoe Leadhunter omgaat met persoonsgegevens

Leadhunter werkt met vertrouwelijke gegevens van klanten en is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die dit geeft. Iedere medewerker tekent bij de start van het dienstverband (hetzij rechtstreeks of via een inlener) direct een geheimhoudingsovereenkomst. De van de klant ontvangen en verwerkte data wordt opgeslagen op Europese servers en bewerkt via een beveiligde verbinding (https). Ook wordt bij iedere opdracht het ‘need-to-know’ principe gehanteerd: de informatie van de klant en de betreffende opdracht is alleen zichtbaar voor de medewerkers die daar op dat moment aan werken. Onze klanten betrekken ons in hun commerciële activiteiten en dat vraagt om een wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen willen we graag behouden door de aangeleverde en verzamelde gegevens goed te beschermen.

Sinds de AVG/GDPR is hier nog een dimensie aan toegevoegd: we willen ook zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen van prospects (mogelijke klanten) voor onze opdrachtgevers. We hebben daarom ons privacy-beleid aangepast om te voldoen aan de eisen die de wetgever stelt aan bewaarbeleid, organisatie, vastlegging en het ‘recht om vergeten te worden’.

Ook de vastlegging van personeelsgegevens is onderhavig aan deze nieuwe wetgeving (medewerkers Leadhunter). Uiteraard is daar ook rekening mee gehouden in deze update van ons privacy beleid.

 

Recht op inzage, rectificatie en vergetelheid

Ieder persoon die reden heeft om aan te nemen dat Leadhunter persoonlijke gegevens van hem of haar in de database heeft opgeslagen kan vragen om inzage hierin. Dit geschiedt door middel van het daarvoor beschikbare formulier waarna de authenticiteit van de vraag zal worden onderzocht en de aanvrager binnen 14 dagen een antwoord krijgt op de gestelde vraag. De aanvrager heeft recht om de gegevens bij bewezen onjuistheid aan te laten passen of uit de database te laten verwijderen. Indien het gegevens betreft die Leadhunter onder handen heeft voor een opdrachtgever dan zal ook deze worden geïnformeerd over het verwijderen van de betreffende gegevens uit de Leadhunter database met het verzoek deze persoon ook voor toekomstige opdrachten uit te schrijven.

 

Aanspreekpunt binnen Leadhunter

Vanwege de beperkte omvang van de opgeslagen persoonsgegevens en het niet gericht zijn op profiling, verkopen van databases en/of het benaderen van consumenten is geen separate Functionaris Gegevensverwerking (DPO) aangesteld. Voor vragen kan men zich wenden tot de bestuurder van de Coöperatie Leadhunter U.A.: dhr. A.M. Brouwer (telefoon: 088-0039888, mail: anton@leadhunter.nl, postadres: Heer Janszdorp 10, 4493EA Kamperland)

 

Meer informatie kunt u vinden in onze Algemene voorwaarden en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over Privacy?

Voor al uw vragen over privacy, uw opgeslagen gegevens bij Leadhunter of ons AVG-beleid kunt u contact opnemen met Anton Brouwer via het algemene telefoonnummer 088-0039888